ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διασφαλίζουμε κάθε τμήμα να έχει έναν ιδανικό αριθμό μαθητών που επιτρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο η δυναμική του τμήματος, αλλά και να αντιμετωπίζεται κάθε υποψήφιος αυτόνομα.

Τα τμήματά μας λοιπόν είναι οργανωμένα έτσι ώστε:
– Να επιβάλλεται ο απαιτούμενος ρυθμός στη ροή του μαθήματος
– Να παρακολουθείται ατομικά η πρόοδος κάθε μέλους της ομάδας.
– Να διαμορφώνονται οι απαραίτητες συνθήκες ευγενούς άμιλλας των μελών της.