Λύκειο

Τμήματα Λυκείου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το λύκειο αποτελεί το σημαντικότερο στάδιο μετάβασης στην πορεία των μαθητών. Από την Α’ Λυκείου έως και τη Γ’ Λυκείου ο μαθητής παίρνει τα βασικότερα εφόδια προκειμένου να καταφέρει να επιτύχει στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Τα προγράμματά μας είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και στις απαιτήσεις του κάθε μαθητή.

Στόχος μας είναι η πρόοδος και η επιτυχία των παιδιών σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τα χειμερινά Τμήματα

Ύλη

 • 2 ώρες έκθεση
 • 6 ώρες άλγεβρα
 • 2 ώρες γεωμετρία (προαιρ.)
 • 3 ώρες φυσικής
 • 2 ώρες χημεία
 • 2 ώρες αρχαία (προαιρ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ 13 – 15 ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 2 ώρες αρχαία προσανατολισμού (άγνωστο)
 • 2 ώρες αρχαία προσανατολισμού (γνωστό)
 • 2 ώρες μαθηματικά γενικής
 • 2 ώρες φυσική γενικής
 • 1 ώρα ιστορία (γ’ λυκείου)

ΣΥΝΟΛΟ 11  ΩΡΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 3 ώρες άλγεβρα
 • 1 ώρα μαθηματικά προσανατολισμού (γ’ λυκείου)
 • 2 ώρες μαθηματικά προσανατολισμού
 • 2 ώρες φυσική προσανατολισμού
 • 1 ώρα φυσική προσανατολισμού (γ’ λυκείου)
 • 1 ώρα φυσική γενικής
 • 1 ώρα χημεία γενικής
 • 1 ώρα χημεία προσανατολισμού (γ’ λυκείου)

ΣΥΝΟΛΟ 14 ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 3 ώρες άλγεβρα
 • 1 ώρα μαθηματικά προσανατολισμού (γ’ λυκείου)
 • 2 ώρες μαθηματικά προσανατολισμού
 • 2 ώρες φυσική προσανατολισμού
 • 1 ώρα φυσική γενικής
 • 1 ώρα χημεία γενικής

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 6 ώρες αρχαία προσανατολισμού
 • 2 ώρες ιστορία
 • 2 ώρες κοινωνιολογία

ΣΥΝΟΛΟ 12  ΩΡΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 4 ώρες φυσική προσανατολισμού
 • 4 ώρες χημεία προσανατολισμού
 • 6 ώρες μαθηματικά προσανατολισμού

ΣΥΝΟΛΟ 16  ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 4 ώρες φυσική προσανατολισμού
 • 4 ώρες χημεία προσανατολισμού
 • 2 ώρες βιολογία προσανατολισμού

ΣΥΝΟΛΟ 12  ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 6 ώρες μαθηματικά προσανατολισμού
 • 2 ώρες έκθεση
 • 2 ώρες Α.Ε.Π.Π.
 • 2 ώρες Α.Ο.Θ.

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τα θερινά τμήματα

Για μαθητές που τελείωσαν την Α’ Λυκείου

 • 2 ώρες έκθεση
 • 4 ώρες άλγεβρα
 • 2 ώρες φυσική
 • 2 ώρες χημεία
 • 2 ώρες αρχαία

 

ΣΥΝΟΛΟ 10 ΩΡΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 6 ώρες αρχαία προσανατολισμού
 • 2 ώρες ιστορία
 • 2 ώρες κοινωνιολογία

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 4 ώρες φυσική προσανατολισμού
 • 4 ώρες χημεία προσανατολισμού
 • 8 ώρες μαθηματικά προσανατολισμού

ΣΥΝΟΛΟ 18 ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 2 ώρες έκθεση
 • 4 ώρες φυσική προσανατολισμού
 • 4 ώρες χημεία προσανατολισμού
 • 2 ώρες βιολογία προσανατολισμού

 ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • 8 ώρες μαθηματικά προσανατολισμού
 • 2 ώρες έκθεση
 • 2 ώρες Α.Ε.Π.Π.
 • 2 ώρες Α.Ο.Θ.

ΣΥΝΟΛΟ 14 ΩΡΕΣ